Sortides Carretera Sortides mes de Gener 2019

Horari de sortida 8h. 
Plaça de l'Ajuntament.

Reglament del Club.

             
El recorregut es desideix a la mateixa sortida.

Comentaris