Reglament Sortides Club Ciclista La Garriga


 Reglament


1º ART. EL CLUB CICLISTA LA GARRIGA PROPOSA LES SEGUENTS SORTIDES SETMANALS, RECORDEM QUE, (E) ESMORZAR, ES RECOMANA PORTAR SEMPRE ALGUNA BARRETA O GEL.2º ART. TOTS ELS SOCIS TENEN ELS MATEIXOS DRETS I DEURES, ÉS OBLIGATORI, PORTAR EL CASC, LA LLICÈNCIA FEDERATIVA I LA ROBA DEL CLUB.3º ART. RECORDEU EN QUALSEVOL MOMENT TOTS, SENSE EXCUSA, HEM DE FER HONORS ALS COLORS I AL NOM DEL CLUB EN ELS ASPECTES DE CONDUCTA MORAL, CÍVICA I ESPORTIVA.(HEM DE TENIR PRESENT EN TOT MOMENT EL CODI DE CIRCULACIÓ)
COM A USUARIS DE LA CARRETERA, HEM DE RESPECTAR I COMPLIR EL CODI DE CIRCULACIÓ, EN ESPECIAL LA PART QUE FA REFERÈNCIA ALS CICLISTES, NO SOM ELS ÚNICS USUARIS DE LA CARRETERA.  ART.  ES RECORDA QUE EL CLUB QUEDA ABSENT DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT CIVIL O PENAL, EN CAS D’ACCIDENT DIRECTE O INDIRECTAMENT, D’AQUELLES PERSONES QUE NO PORTIN LA LLICÈNCIA FEDERATIVA ACTIVA DE L’ANY, EN LES SORTIDES SETMANALS QUE EL CLUB REALITZA. EL CLUB NO ES FÀ RESPONSABLE DELS ACCIDENTS I PROBLEMES DELS SOCIS QUE ES PUGUIN PLANTEJAR PER NO TENIR LLICÈNCIA FEDERATIVA. CADA UN ASUMEIX LA RESPONSABILITAT.    ART.    LA SORTIDA LA GARRIGA-ANDORRA ES ESCLUSIVA ALS SOCIS DEL CLUB, I LA JUNTA ES RESERVA L’ADMISSIÓ, PER CRITERIS ESPORTIUS. SOTA EL SEGUENT REGLAMENT: ELS PARTICIPANTS HAURAN DE HAVER REALITZAT SORTIDES SETMANALS AMB EL GRUP, LA JUNTA VALORARÀ LES POSIBLITATS PER PODER REALITZAR EL RECORREGUT.


* No hem d’oblidar que es obligatori estar federat i portar casc. Circuleu amb precaució i
 respecteu els senyals de trànsit.
                                                                 Club Ciclista La Garriga
Comentaris